Regulamin

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Przystanek Sopot Plaża może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto obiektu i wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: recepcja@przystaneksopotplaza.pl, w innym przypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Przystanek Sopot Plaża nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.
 4. W przypadku rezerwacji na grupę osób, Przystanek Sopot Plaża może zażądać wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 1000 zł.
 5. Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 6. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w obiekcie. Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie
  nie mogą przebywać na terenie obiektu osoby niezameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie w w.w. godzinach będzie proszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój, w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające, ponoszą przyjmujący je. Za załamanie ciszy nocnej, osoba która złożyła rezerwację poniesie opłatę
  w wysokości 500 zł, jeśli nadal cisza nocna będzie łamana goście zostaną usunięci z obiektu.
 8. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach.
 9. Przystanek Sopot Plaża nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach.
 10. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 tydzień.
 11. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 12. Przystanek Sopot Plaża nie odpowiada za niezależne od nas awarie i ich skutki.
 13. Goście są zobowiązani, aby zdać klucze do pokoju oraz do szafki po zakończeniu doby hotelowej w ostatnim dniu noclegu. Za zgubione klucze/karty Gość zostanie obciążony opłatą wynoszącą 30 PLN od klucza.
  Za zgubienie pilota do bramy wjazdowej Gość zostanie obciążony opłatą wynoszącą 50 PLN.
 14. Gość ponosi finansową odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia pokoju.
 15. W przypadku wyrządzenia szkody/zniszczeń, Gość poniesie pełny koszt naprawy bądź wymiany.
  Obiekt poinformuje o koszcie na podstawie wystawionej faktury w terminie do 7 dni od wymeldowania gościa.
 16. Za nadmierne zabrudzenie pokoju wymagające dodatkowego sprzątania, Gość poniesie dodatkową opłatę w wysokości 100 zł za pokój.
 17. Zabrudzenie i zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem Gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli (200 PLN).
 18. Zachowanie Gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
  Przystanek Sopot Plaża może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi obiektu oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.
 19. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie
  nie mogą przebywać na terenie obiektu osoby niezameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie w w.w. godzinach będzie proszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój, w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające, ponoszą przyjmujący je. Za załamanie ciszy nocnej, osoba która złożyła rezerwację poniesie opłatę
  w wysokości 500 zł, jeśli nadal cisza nocna będzie łamana goście zostaną usunięci z obiektu.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 21. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady Gość zostanie obciążony opłatą wynoszącą 500 PLN.
 22. Zakazuje się zażywania i handlowania substancjami niedozwolonymi na terenie obiektu Przystanek Sopot Plaża.
 23. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody personelu obiektu.
 24. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji to 72 godziny.
Życzymy miłego i udanego pobytu w Przystanku Sopot Plaża, mając nadzieję iż odwiedzą nas Państwo ponownie.

Niniejszym informujemy, że podpisanie karty meldunkowej jest wyrażaniem zgody na Nasz regulamin.